Julkaistu 06.12.2020

Kiepin toiminta starttaa kevättalvella 2021

Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen uusi pienkuormien vastaanottohalli aloittaa toimintansa kevättalvella 2021, jolloin uusi yhteistyö Metsäsairila Oy:n ja Mikkelin Toimintakeskus ry:n kesken alkaa. Yhteistyön tavoitteena on helpompi ja tehokkaampi tavaroiden ja materiaalien lajittelu ja vastaanotto. Asiakkaan ei tarvitse miettiä minne tavarat tulee toimittaa, kun niistä haluaa luopua – jatkossa kaiken voi tuoda uuteen vastaanottoon.

Metsä-Sairilan jätekeskuksen vanhaa pienkuormien vastaanottoaluetta kehitetään ja jatkossa kuormat puretaan sisällä hallissa. Toiminnallisesti tämä uusi vastaanottohalli on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa Toimintakeskus ottaa vastaan käyttökelpoisia tavaroita, sekä ilmaisjakeita, kuten metallia ja kodin sähkölaitteita. Hallin toisessa osassa Metsäsairila ottaa vastaan vaaralliset jätteet sekä maksulliset jakeet, kuten seka- ja puujätteen. Mahdolliset maksut suoritetaan jatkossa samassa hallissa. Maksuvälineenä käy vain pankki- ja luottokortit sekä Visa Electron.  Hallissa on aina aukioloaikoina paikalla henkilökuntaa, jotta asiakkaille voidaan tarjota entistä enemmän apua lajitteluun, niin että jokaisen jakeen oikea keräysastia selviää helposti kysymällä.

Metsä-Sairilan jätekeskukselle tulleista jätteistä hyödynnetään energiantuotannossa ja materiaalien kierrätyksessä noin 98 %. Pelkän materiaalihyötykäytön osuus oli noin 65 % jätekeskuksella vuonna 2019 vastaanotetuista jätteistä. Uuden vastaanottohallin myötä entistä suurempi osa jätteistä saadaan hyödynnettyä materiaaleina, koska käsittely- ja kierrätysprosessien kehittäminen helpottuu. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja testata uusia tekniikoita ja laitteita jätteiden käsittelyyn, jolloin niille avautuu uusia hyödyntämismahdollisuuksia.

Muutoksien vuosi Mikkelin Toimintakeskuksella

Mikkelin Toimintakeskuksen kierrätys- ja lajittelupalvelut muuttuvat ja kehittyvät uuden vastaanottohallin myötä. Kehittämistoimenpiteet kohdistuvat koko toimitusketjuun alkaen tavaroiden ja materiaalien vastaanotosta ja lajittelusta, jatkuen kuljetuksiin ja varastointiin sekä myyntikonseptin kehittämiseen ja jakeluun. Uuden vastaanottohallin myötä Lentokentänkadulla toimiva vastaanotto lopettaa toimintansa. Mikkelin Toimintakeskuksen muut toiminnot muuttavat tänä vuonna uusiin Etelä-Savon ammattiopistolta vapautuviin tiloihin Raviradantielle.

Uuden vastaanottohallin yhteistyötoiminta on osa Mikkelin kehitysyhtiö Miksein ’EcoSairila – kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus’ –hanketta, jota rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.